Geliştirme ve proje yönetimi; talepleri karşılayabilecek en uygun arazinin bulunması, boş durumda bulunan taşınmazların kiralanması, ham arazilerin satın alım işlemi sonrasında parsellenerek satılmasına kadar uzmanlık gerektiren birçok işi içinde barındıran bir süreçtir.

İmar planlama kapsamında;

- Arazinin topografik ve jeolojik yapısı,
- Teknik altyapı,
- Arazilerin gelecekteki kullanımı ve arazilerin birbiriyle ilişkileri,
- İrtifak hakları ve kısıtlamaları,
- Kaldırım yapısı, giriş-çıkış, yürüyüş ve diğer tüm yolları, özel ve kamusal açık alanları,
- Pazar bilgileri, satış ofislerinin konum ve yerleri, güvenlik alanları ile yapı yasağı olan bölgeleri, gezinti, dinlenme ve eğlence yerleri

gibi birçok detay konu üzerinde çalışmalar yürütülerek projelendirme sağlanır.